นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

admin_fai