ขอเชิญร่วมงานประเพณีทำบุญห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ ประจำปี ๒๕๖๒

Pin It

 

เทศบาลนครนนทบุรีกำหนดจัดงานประเพณีทำบุญห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถ พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ ในระหว่างวันที่ ๕-๗ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีผูกผ้าหลวงพ่อเสือ พิธีห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถ กิจกรรมการแสดงและมหรสพต่างๆ สอบถามเพิ่มเติม โทร ๐ ๒๕๘๙ ๐๕๐๐ ต่อ ๒๑๒๔

(ดูรายละเอียด)

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์