ประชาคมชุมชนนครเทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมกันพิจารณาเพิ่มเติมโครงการปี 2561

Pin It


ประชาคมชุมชนนครเทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมกันพิจารณาเพิ่มเติมโครงการปี 2561 จำนวน 18 โครงการ งบประมาณกว่า 170 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปการ งานบริการ และงานด้านการรักษาความปลอดภัย
พลังชุมชนเมืองเข้มแข็ง

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์