รับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองบางพัง (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

fShare
0
Pin It

 

ด้วยเทศบาลนครปากเกร็ดมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองบางพัง (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ของประชาชน ทั้งนี้ ประชาชนท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครปากเกร็ด โทร. ๐ ๒๙๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๓๑๘-๓๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

(รายละเอียดร่างประกาศ)

 

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์