ค้นหาข้อมูล🔎

เทศบาลนครนนทบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Pin It


ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานจ้าง รอบปีงบประมาณ 2564 – 2566 จำนวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 - 23 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) **โปรดแต่งกายชุดสุภาพ

(ดูรายละเอียด)

 

ค้นหาข้อมูลในเว็บ🔎