ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสด : การประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

  

ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสด : การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live 

ค้นหาข้อมูล🔎