เทศบาลนครปากเกร็ดจะดำเนินการสำรวจอาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัยภายในเขต เพื่อเเจกเอกสารการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยในรายที่ยังไม่เคยชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

Pin It

 

ค้นหาข้อมูล🔎