ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสด : การประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

  

ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสด : การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live 

ค้นหาข้อมูล🔎