ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 24 มิ.ย.65 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอความร่วมมือจากประชาชนดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนการระบาด

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมประกวดวงดนตรีสากล "Pakkret City Music Award" ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ประจำปี ๒๕๖๕

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญชวนประชาชนคัดแยกและบริจาคกล่องยูเอชทีตามโครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS)"

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสด : การประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

26 มิถุนายน (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)

Pin It

26 มิถุนายน (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)

อ่านเพิ่มเติม..

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ดจะดำเนินการสำรวจอาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัยภายในเขต เพื่อเเจกเอกสารการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยในรายที่ยังไม่เคยชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ค้นหาข้อมูล🔎