ปากเกร็ดเข้มงวดตรวจร้านอาหารตามมาตรการ Covid Free Setting

Pin It

»»22/1/2022
ปากเกร็ดเข้มงวด ตรวจร้านอาหารตามมาตรการ Covid Free Setting

อ่านเพิ่มเติม..

พิธีอัญเชิญองค์พญาเอกนครนาคราชขึ้นประดิษฐาน

Pin It

»»18/1/2022
พิธีอัญเชิญองค์พญาเอกนครนาคราช ขึ้นประดิษฐาน

อ่านเพิ่มเติม..

มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยไฟไหม้ที่พักอาศัย

Pin It

»»7/1/2022
มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยไฟไหม้ที่พักอาศัย

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

Pin It

»»21/12/2021
เทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Pin It

»»20/12/2021
เทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครนครปฐมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

»»22/1/2022
เทศบาลนครนครปฐมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเทศบาลนครปากเกร็ด

อ่านเพิ่มเติม..

มอบกล่องสุมของขวัญวันเด็กจากกิจกรรมวันเด็กออนไลน์

Pin It

»»17/1/2022
มอบกล่องสุมของขวัญวันเด็ก จากกิจกรรม วันเด็กออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

Pin It

»»28/12/2021
ประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม..

ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองทองธานี

Pin It

»»21/12/2021
ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองทองธานี

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ด เข้าขอบคุณรองปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสนับสนุนสถานที่ฉีดวัคซีนประชาชน พร้อมปิดศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) อย่างเป็นทางการ

Pin It

»»20/12/2021
เทศบาลนครปากเกร็ด เข้าขอบคุณรองปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสนับสนุนสถานที่ฉีดวัคซีนประชาชน พร้อมปิดศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) อย่างเป็นทางการ

อ่านเพิ่มเติม..

ค้นหาข้อมูล🔎