เทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อยอดยกระดับ “ตลาดวัฒนธรรมชุมชนปากเกร็ด”

Pin It

»»10/3/2022
เทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อยอดยกระดับ “ตลาดวัฒนธรรมชุมชนปากเกร็ด”

อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

Pin It

»»23/2/2022
ประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม..

การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๔

Pin It

»»23/2/2022
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครนนทบุรี ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการน้ำเสีย ในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

»»23/2/2022
เทศบาลนครนนทบุรี ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด

อ่านเพิ่มเติม..

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตและจำหน่ายเนื้อหมู ป้องกันปัญหาการกักตุนและขึ้นราคาเนื้อหมู

Pin It

»»8/2/2022
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตและจำหน่ายเนื้อหมู ป้องกันปัญหาการกักตุนและขึ้นราคาเนื้อหมู

อ่านเพิ่มเติม..

กองบังคับปฏิบัติการพิเศษ (คอมมอนโด) ร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด จัดโครงการ Together

Pin It

»»23/2/2022
กองบังคับปฏิบัติการพิเศษ (คอมมอนโด) ร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด จัดโครงการ Together

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ด รับมอบ รางวัลประกาศเกียรติคุณ Friendly Design Awards ประจำปี ๒๕๖๕

Pin It

»»23/2/2022
เทศบาลนครปากเกร็ด รับมอบ รางวัลประกาศเกียรติคุณ Friendly Design Awards ประจำปี ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม..

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓ คว้าแชมป์ การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

Pin It

»»23/2/2022
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓ คว้าแชมป์ การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม..

เปิด “โลตัส” สาขาติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี และมอบทุนโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง

Pin It

»»8/2/2022
เปิด “โลตัส” สาขาติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี และมอบทุนโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง

อ่านเพิ่มเติม..

ปากเกร็ดเข้มงวดตรวจร้านอาหารตามมาตรการ Covid Free Setting

Pin It

»»22/1/2022
ปากเกร็ดเข้มงวด ตรวจร้านอาหารตามมาตรการ Covid Free Setting

อ่านเพิ่มเติม..

ค้นหาข้อมูล🔎