ประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

Pin It

»»28/12/2021
ประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม..

ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองทองธานี

Pin It

»»21/12/2021
ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองทองธานี

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ด เข้าขอบคุณรองปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสนับสนุนสถานที่ฉีดวัคซีนประชาชน พร้อมปิดศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) อย่างเป็นทางการ

Pin It

»»20/12/2021
เทศบาลนครปากเกร็ด เข้าขอบคุณรองปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสนับสนุนสถานที่ฉีดวัคซีนประชาชน พร้อมปิดศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) อย่างเป็นทางการ

อ่านเพิ่มเติม..

นครปากเกร็ด ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

Pin It

»»25/11/2021
นครปากเกร็ด ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

อ่านเพิ่มเติม..

พิธีมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

Pin It

»»25/11/2021
พิธีมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

Pin It

»»21/12/2021
เทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Pin It

»»20/12/2021
เทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม..

ตลาดสดเทศบาลนครปากเกร็ด ผ่านการประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)

Pin It

»»20/12/2021
ตลาดสดเทศบาลนครปากเกร็ด ผ่านการประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)

อ่านเพิ่มเติม..

รับมอบน้ำดื่มจาก ธนาคารกรุงไทย (สำนักงานใหญ่)

Pin It

»»25/11/2021
รับมอบน้ำดื่มจาก ธนาคารกรุงไทย (สำนักงานใหญ่)

อ่านเพิ่มเติม..

พิธีเททองหล่อองค์พญาเอกนครนาคราช

Pin It

»»25/11/2021
พิธีเททองหล่อองค์พญาเอกนครนาคราช

อ่านเพิ่มเติม..

ค้นหาข้อมูล🔎