รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยชุมชนระดับท้องถิ่น (Community Isolation)

Pin It

»»10/3/2022
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยชุมชนระดับท้องถิ่น (Community Isolation)

อ่านเพิ่มเติม..

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

Pin It

»»10/3/2022
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม..

จิตอาสาพัฒนารักษาสภาพคลองนา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Pin It

»»10/3/2022
จิตอาสาพัฒนารักษาสภาพคลองนา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อยอดยกระดับ “ตลาดวัฒนธรรมชุมชนปากเกร็ด”

Pin It

»»10/3/2022
เทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อยอดยกระดับ “ตลาดวัฒนธรรมชุมชนปากเกร็ด”

อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

Pin It

»»23/2/2022
ประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม..

พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

Pin It

»»10/3/2022
พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

Pin It

»»10/3/2022
ประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม..

คอมมอนโด ร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด จัดโครงการ Together ครั้งที่ ๒ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

»»10/3/2022
คอมมอนโด ร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด จัดโครงการ Together ครั้งที่ ๒ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

อ่านเพิ่มเติม..

กองบังคับปฏิบัติการพิเศษ (คอมมอนโด) ร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด จัดโครงการ Together

Pin It

»»23/2/2022
กองบังคับปฏิบัติการพิเศษ (คอมมอนโด) ร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด จัดโครงการ Together

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ด รับมอบ รางวัลประกาศเกียรติคุณ Friendly Design Awards ประจำปี ๒๕๖๕

Pin It

»»23/2/2022
เทศบาลนครปากเกร็ด รับมอบ รางวัลประกาศเกียรติคุณ Friendly Design Awards ประจำปี ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม..

ค้นหาข้อมูล🔎