วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖

Pin It

»» 21/3/2023
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖

อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

Pin It

»» 15/3/2023
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

อ่านเพิ่มเติม..

องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ จังหวัดยะลา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

»» 15/3/2023
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ จังหวัดยะลา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของเทศบาลนครปากเกร็ด

อ่านเพิ่มเติม..

รณรงค์ลด คัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนและมูลฝอยอันตราย 4Rs ประจำปี ๒๕๖๖

Pin It

»» 15/3/2023
รณรงค์ลด คัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนและมูลฝอยอันตราย 4Rs ประจำปี ๒๕๖๖

อ่านเพิ่มเติม..

พิธีลงนามความร่วมมือ ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ

Pin It

»» 8/3/2023
พิธีลงนามความร่วมมือ ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

»» 21/3/2023
เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของเทศบาลนครปากเกร็ด

อ่านเพิ่มเติม..

ผู้ว่าฯ นนทบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารนครปากเกร็ดเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วม

Pin It

»» 15/3/2023
ผู้ว่าฯ นนทบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารนครปากเกร็ดเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วม

อ่านเพิ่มเติม..

ปากเกร็ดดูแลประชาชนผู้มีภาวะพึ่งพิงตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Pin It

»» 15/3/2023
ปากเกร็ดดูแลประชาชนผู้มีภาวะพึ่งพิงตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม..

นครปากเกร็ด จัดอบรมให้ความรู้เรื่องงานสาธารณสุขมูลฐาน รุ่นที่ ๓ - ๕ ประจำปี ๒๕๖๖

Pin It

»» 15/3/2023
นครปากเกร็ด จัดอบรมให้ความรู้เรื่องงานสาธารณสุขมูลฐาน รุ่นที่ ๓ - ๕ ประจำปี ๒๕๖๖

อ่านเพิ่มเติม..

มอบเกียรติบัตร ในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

Pin It

»» 8/3/2023
มอบเกียรติบัตร ในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

อ่านเพิ่มเติม..

ค้นหาข้อมูล🔎