เทศบาลนครปากเกร็ด “ปฐมนิเทศพนักงานจ้างบรรจุใหม่”

Pin It

»»18/5/2022
เทศบาลนครปากเกร็ด “ปฐมนิเทศพนักงานจ้างบรรจุใหม่”

อ่านเพิ่มเติม..

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล

Pin It

»»10/5/2022
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล

อ่านเพิ่มเติม..

ปากเกร็ด สานต่อพระราชดำริฯ ดำเนินโครงการ "คนนนท์ ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ"

Pin It

»»10/5/2022
ปากเกร็ด สานต่อพระราชดำริฯ ดำเนินโครงการ "คนนนท์ ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ"

อ่านเพิ่มเติม..

นครปากเกร็ด จัดงานวันเทศบาล ๒๕๖๕

Pin It

»»10/5/2022
นครปากเกร็ด จัดงานวันเทศบาล ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม..

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันมหาจักรีบรมราชวงศ์

Pin It

»»12/4/2022
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันมหาจักรีบรมราชวงศ์

อ่านเพิ่มเติม..

ตัดทุเรียนและมังคุด เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Pin It

»»18/5/2022
ตัดทุเรียนและมังคุด เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม..

อบรมการผลิตสื่อส่งเสริมทักษะเด็กปฐมวัยแก่บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

»»10/5/2022
อบรมการผลิตสื่อส่งเสริมทักษะเด็กปฐมวัยแก่บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

อ่านเพิ่มเติม..

นครปากเกร็ด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 เป็นแห่งแรกของ อปท.

Pin It

»»10/5/2022
นครปากเกร็ด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 เป็นแห่งแรกของ อปท.

อ่านเพิ่มเติม..

นครปากเกร็ด จัดหลักสูตรลด คัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนและมูลฝอยอันตราย 4Rs แก่ผู้นำชุมชน

Pin It

»»10/5/2022
นครปากเกร็ด จัดหลักสูตรลด คัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนและมูลฝอยอันตราย 4Rs แก่ผู้นำชุมชน

อ่านเพิ่มเติม..

พิธีพระราชทานเพลิงศพ รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด สมศักดิ์ พุ่มพวง

Pin It

»»12/4/2022
พิธีพระราชทานเพลิงศพ รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด สมศักดิ์ พุ่มพวง

อ่านเพิ่มเติม..

ค้นหาข้อมูล🔎