ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ตลาดพิชัย

Pin It

»» 30/3/2020
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ตลาดพิชัย

อ่านเพิ่มเติม..

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันทางเดินโรคหายใจ ประจำปี ๒๕๖๓

Pin It

»» 30/3/2020
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันทางเดินโรคหายใจ ประจำปี ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม..

ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน

Pin It

»» 19/3/2020
ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน

อ่านเพิ่มเติม..

พิธีเปิด “อสม. เคาะประตูบ้าน ต้าน Covid-19”

Pin It

»» 11/3/2020
พิธีเปิด “อสม. เคาะประตูบ้าน ต้าน Covid-19”

อ่านเพิ่มเติม..

สิทธิสวัสดิการภาครัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

Pin It

»» 11/3/2020
สิทธิสวัสดิการภาครัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

อ่านเพิ่มเติม..

มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

Pin It

»» 30/3/2020
มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

อ่านเพิ่มเติม..

ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ

Pin It

»» 30/3/2020
ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม..

การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลัง

Pin It

»» 16/3/2020
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลัง

อ่านเพิ่มเติม..

การให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็น ประจำปี ๒๕๖๓

Pin It

»» 11/3/2020
การให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็น ประจำปี ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม..

กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดกู้ (พระนางเรือล่ม)

Pin It

»» 11/3/2020
กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดกู้ (พระนางเรือล่ม)

อ่านเพิ่มเติม..