รับมอบเครื่องดื่มเกลือแร่ และชาเขียว สนับสนุนโดยสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

»»20/10/2021
รับมอบเครื่องดื่มเกลือแร่ และชาเขียว สนับสนุนโดยสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

อ่านเพิ่มเติม..

รับมอบขนมหวาน จาก ร้านเตี๋ยวป้าตุ๋ย

Pin It

»»20/10/2021
รับมอบขนมหวาน จาก ร้านเตี๋ยวป้าตุ๋ย

อ่านเพิ่มเติม..

ธนาคารออมสิน มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด

Pin It

»»11/10/2021
ธนาคารออมสิน มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด

อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด

Pin It

»»11/10/2021
ประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด

อ่านเพิ่มเติม..

ปลัดกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

Pin It

»»11/10/2021
ปลัดกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

อ่านเพิ่มเติม..

รับมอบน้ำดื่มจาก โรงเรียนปากเกร็ด

Pin It

»»20/10/2021
รับมอบน้ำดื่มจาก โรงเรียนปากเกร็ด

อ่านเพิ่มเติม..

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับการสนับสนุนให้กับประชาชนในชุมชนซอยโกดังมติชน

Pin It

»»20/10/2021
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับการสนับสนุนให้กับประชาชนในชุมชนซอยโกดังมติชน

อ่านเพิ่มเติม..

บรรจุทรายลงกระสอบ เพื่อวางแนวกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

»»11/10/2021
บรรจุทรายลงกระสอบ เพื่อวางแนวกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

อ่านเพิ่มเติม..

ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บริเวณชุมชนปากด่าน ถึงคลองบ้านใหม่ (วัดโพธิ์ทองบน)

Pin It

»»11/10/2021
ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บริเวณชุมชนปากด่าน ถึงคลองบ้านใหม่ (วัดโพธิ์ทองบน)

อ่านเพิ่มเติม..

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครปากเกร็ด จัดเตรียมยาและลงพื้นที่เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน

Pin It

»»11/10/2021
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครปากเกร็ด จัดเตรียมยาและลงพื้นที่เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน

อ่านเพิ่มเติม..

ค้นหาข้อมูล🔎