» โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชื่น ข้ามคลองบางตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


-->
» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

        » - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

        » เปิดไฟล์   

ลงวันที่ :  25  ธันวาคม  2566


» ราคากลาง

         » - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

       » เปิดไฟล์ 

ลงวันที่ :  2 กุมภาพันธ์ 2567


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


 

admin_napat