» โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อลอด บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Pin It

» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

» -

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ :  -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

» - 

ลงวันที่ :  -


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» เปิดไฟล์  📄 

ลงวันที่ : 10 มีนาคม 2566


ค้นหาข้อมูล🔎