» โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครปากเก่ร็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Pin It

» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

» -

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ :  -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

» เปิดไฟล์  ? 

ลงวันที่ :  26 กันยายน 2565


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» เปิดไฟล์  ? 

ลงวันที่ :  23 กันยายน 2565


ค้นหาข้อมูล?