» โครงการจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (วิดีทัศน์ นวัตกรรมท้องถิ่น การยกระดับความปลอดภัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ด้วยระบบ GIS และระบบกล้อง CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Pin It

» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

» -

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ :  -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

» เปิดไฟล์  📄 

ลงวันที่ : 14 มิถุนายน 2565


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» -

ลงวันที่ :  -


ค้นหาข้อมูล🔎