» โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ข้ามคลองบางตลาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Pin It

» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

» -

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

»  เปิดไฟล์  📄 

ลงวันที่ :  9 มิถุนายน  2565


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

»  -

ลงวันที่ :  -


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

»  เปิดไฟล์  📄 

ลงวันที่ :  21 มิถุนายน  2565


ค้นหาข้อมูล🔎