» โครงการเช่าประดับตกเเต่งสถานที่ ระบบ เเสง สี กระทงขนาดใหญ่ อุปกรณ์ พร้อมผู้ควบคุม ติดตั้งและรื้อถอน (โครงการประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Pin It

» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

» -

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

» -

ลงวันที่ : -


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

» เปิดไฟล์  📄 

ลงวันที่ :  12 พฤศจิกายน 2564


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» -

ลงวันที่ :  -


ค้นหาข้อมูล🔎