» โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งเเวดล้อมในชุมชน (ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ ๑) (ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๕๖ จากถนนเมนซอยพระเเม่มหาการุณย์ถึงปากซอยพระเเม่มหาการุณย์ ซอย ๑๓ และซอยพระเเม่มหาการุณย์ ซอย ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Pin It

» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

» -

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

» -

ลงวันที่ : -


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

» เปิดไฟล์  📄 

ลงวันที่ : 10  กันยายน 2564


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» -

ลงวันที่ :  -


ค้นหาข้อมูล🔎