» โครงการจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมคิวอาร์โค้ตเนื้อหาสายพันธุ์ทุเรียนนท์พร้อมเเสดงเป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวข้อมูลพันธุ์ทุเรียน ในรูปแบบ E-Book จำนวน ๖๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Pin It

» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

» -

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

» -

ลงวันที่ : -


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

» เปิดไฟล์  📄 

ลงวันที่ : 14 กันยายน 2564


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» -

ลงวันที่ :  -


ค้นหาข้อมูล🔎