บริการประชาชน / สาธารณภัย (เพลิงไฟ/น้ำท่วม/จับงู)

สาธารณภัย (เพลิงไฟ/น้ำท่วม/จับงู)


รับแจ้ง

เหตุเพลิงไหม้ น้ำท่วม จับงู ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร. 02-5837788 หรือ 02-5830580