สงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัย ไม่ลวนลาม

Pin It

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรม สงกรานต์ปลอดภัย ปลอดเหล้า เคารพสิทธิ เพื่อรณรงค์ให้เทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีของสังคมไทยเป็นเทศกาลที่ปลอดภัย มีการเล่นน้ำอย่างเคารพสิทธิและให้เกียรติกัน ปราศจากการคุกคามทางเพศและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์