ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Pin It

 

ด้วยเทศบาลนครปากเกร็ดมีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จึงขอประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาฯ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ของประชาชน โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามช่องทางดังนี้

- ส่งข้อความแสดงความคิดเห็นมายัง สำนักการคลัง เทศบาลนครปากเกร็ด เลขที่ ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ (โดยเปิดเผยตัวตน)
- แสดงความคิดเห็นในช่องทางกระดานถาม-ตอบ >>http://www.pakkretcity.go.th/smf/index.php?board=10.0
- แสดงความคิดเห็นในเฟสบุ๊คเทศบาลด้านล่างข่าวประชาสัมพันธ์นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครปากเกร็ด โทร. ๐ ๒๙๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๓๑๘-๓๑๙ 

(รายละเอียดร่างประกาศ) 

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์