เฝ้าระวังการลงทุนที่อาจเข้าข่ายอันมีลักษณะการเป็นแชร์ลูกโซ่ (Blockmine)

Pin It

  

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ ๑ ว่าคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ๑ ได้ดำเนินการแสวงหาข้อมูล และรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการของกลุ่มผู้ชักชวนให้ประชาชนมาร่วมลงทุนในธุรกิจในนามของ Blockmine ซึ่งมีรูปแบบของการชักชวนให้ประชาชนลงทุนในลักษณะที่อาจเข้าข่ายเป็นการระดมทุนอันมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ ซึ่งปัจจุบันมีผู้สนใจจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีจึงเฝ้าระวังการลงทุนของ Blockmine หากพบประชาชนมีการลงทุนของ Blockmine ขอให้แจ้งข้อมูลให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี เพื่อประสานงานไปยังศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ ๑ 

โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๐๔๘๑ ต่อ ๑๔๑

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์