กำหนดการกองทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนปิดให้บริการช่วงวันหยุดต่อเนื่อง (วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)

Pin It

  


งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนปิดให้บริการเนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่อง


- วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปิดให้บริการวันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ  ช่วงวันหยุดเปิดบริการเฉพาะรับแจ้งตายเท่านั้น

 

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์