ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

fShare
0
Pin It

  

ขอเชิญรับชมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live , Pakkret Live หรือ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น ๓

  

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์