เทศบาลนครปากเกร็ดเร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบปั๊ม เครื่องสูบน้ำ รับสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำทะเลหนุน

fShare
0
Pin It


เทศบาลนครปากเกร็ดเร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบปั๊ม เครื่องสูบน้ำ ในหมู่บ้านจรรยานิเวศน์ วัดสลักเหนือ ปากคลองบางพูด และสถานีสำคัญทุกสถานี ให้พร้อมใช้งาน 24 ชม. รับสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำทะเลหนุน รวมทั้ง น้ำฝนจากฝนตกหนักด้วย ขอให้ชุมชนคอยติดตามรายงานสถานการณ์น้ำได้จากเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์