ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

fShare
0
Pin It

 

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เพื่อเข้าเฝ้าและรับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

(ดูรายชื่อ)

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์