รับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

fShare
0
Pin It

 

ด้วยเทศบาลนครปากเกร็ดมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ของประชาชน ทั้งนี้ ประชาชนท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครปากเกร็ด โทร. ๐ ๒๙๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๓๑๘-๓๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

(รายละเอียดร่างประกาศ)

 

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์