รับฟังคำวิจารณ์โครงการซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูงได้ แบบติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ลากจูง จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

fShare
0
Pin It

 

ด้วยเทศบาลนครปากเกร็ดมีความประสงค์จะประกวดราคาโครงการซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูงได้ แบบติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ลากจูง จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ของประชาชน ทั้งนี้ ประชาชนท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครปากเกร็ด โทร. ๐ ๒๙๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๓๑๘-๓๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(รายละเอียดร่างประกาศ)

 

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์