การให้บริการจองคิวและนัดหมายออนไลน์ (การขอรับบริการยื่นคำขอเลขที่บ้าน)

fShare
0
Pin It

 

    

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จะเปิดให้บริการจองคิวและนัดหมายออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Line และ Facebook โดยทดลองเปิดให้บริการในการยื่นคำขอเลขที่บ้าน ประชาชนสามารถดำเนินการเพื่อขอรับบริการได้ดังนี้
๑. ประชาชนยื่นเอกสารหลักฐานผ่านแอปพลิเคชั่น Line และ Facebook สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด
    - Facebook : https://www.facebook.com/smartpakkret/
    - Line ID : smartpakkret
    - E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๒. เจ้าหน้าที่นัดหมายตรวจสอบสภาพความเป็นบ้าน
๓. นัดหมายเข้ารับทะเบียนบ้าน

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2960 9704 - 14 ต่อ 115 - 116
    

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์