ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจําปี ๒๕๖๑

fShare
0
Pin It

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจําปี ๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

(ดูรายละเอียด)

    

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์