วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ หยุดให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ (โมบาย)

fShare
0
Pin It

 

เทศบาลนครปากเกร็ดได้รับแจ้งจากฝ่ายสถานที่กรมชลประทาน ขอความร่วมมือหยุดให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ (โมบาย) ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากทางกรมชลประทานจะดำเนินการตัดต้นไม้ในบริเวณที่จอดรถทะเบียนเคลื่อนที่ (โมบาย) โดยเทศบาลจะหยุดให้บริการเป็นเวลา ๑ วัน และจะออกให้บริการอีกครั้งในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์