นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ให้ไปขอคิวนัดหมายได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี

fShare
0
Pin It

  

การนัดหมายพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา

นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ให้ไปขอคิวนัดหมายได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี เพื่อไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ ณ ศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จสัญชาติกัมพูชา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติได้ในวันที่ ๔ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดเว็บไซต์ www.doe.go.th/ntb

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์