ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนปากเกร็ด

Pin It

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด

กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตและอุทิศอวัยวะต่างๆ ในเขตอำเภอปากเกร็ด

เพื่อจ่ายให้ผู้ป่วยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลต่างๆ 

ผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตและอุทิศอวัยวะ สามารถบริจาคได้ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนปากเกร็ด อำเภอปากกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์