รับฟังคำวิจารณ์ซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Pin It

 

ด้วยเทศบาลนครปากเกร็ดมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ของประชาชน ทั้งนี้ ประชาชนท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครปากเกร็ด โทร. ๐ ๒๙๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๓๑๘-๓๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(รายละเอียดร่างประกาศ)

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์