เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑)

fShare
0
Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

กำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี

fShare
0
Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคจากยุงลาย

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

fShare
0
Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

รับฟังคำวิจารณ์จ้างทำป้ายบอกชื่อซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

fShare
0
Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๑

fShare
0
Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

Website Suggestions / แนะนำเว็บไซต์